Feyz

NGINX Config

DigitalOcean geliştirici dökümanları her zaman çok yararlı olmuştur. Yine bir o kadar faydalı olacak NGINX konfigrasyon rehberi hazırlanmış. Üstelik seçimlerinize göre hazır config dosyası veriyor.